Processtap automatisering

Het overdenken van een productiestap om tijdsintensief handwerk om te zetten in efficiente mechanische handelingen.
In praktijk worden handelingen die als vervelend, complex of tijdrovend worden ervaren geautomatiseerd. Hierdoor is geen groei in personeel noodzakelijk op een hogere output te krijgen.
Meestal komt automatisering ook samen met een meer gelijkmatig produkt.