Reddingsmiddel tegen verdrinking

INVENTORS COLLECTIVE
Houdt zich bezig met het bedenken van zaken die het leven gemakkelijker of veiliger maken.

In onderstaand onderzoek testen we 7 SPO-2 meters ten bate van een::

Reddingsmiddel tegen verdrinken van zwemmende kinderen.

                                                


"Test drenkeling" met 7 SPO-2 meters op zijn vingers                              Hypoxia test of verdrinkingstest. 
Verdrinkingstest onder strenge medische begeleiding.                             SPO-2 meetwaarden meten de verdrinking.

Het bandje wordt om de nek van het kind gedaan. Deze gaat zwemmen en ravotten en onder water spelen.
Als het kindje dan MEETBAAR aan het verdrinken is (SPO-2 meting) wordt een lucht bandje opgeblazen en komt het kindje naar de oppervlakte drijven.

Een akoestisch signaal trekt omstanders en de badmeester. In buitenwater zal een GPS signaal de locatie van het slachtoffer weergeven.

Het slachtoffer drijft met de kin omhoog en luchtwegen vrij in afwachting van hulp.

Samen met de REDDINGSBRIGADE VLISSINGEN en het NATIONAAL PLATFORM ZWEMBADEN hebben we
onder leiding van een professor uit het ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM AMC een aantal
SPO-2 meters getest. Hiervan hebben wij een stel in bruikleen gekregen van TYCO HEALTH CARE.
De test ging om de betrouwbaarheid van SPO-2 meters op natte lichamen.

 
Herhaling van de Hypoxia in buitenwater bij reddigsbrigade Vlissingen


Helaas moesten we met dit project stoppen omdat te veel delen al bekend waren en een PATENT te zwak zou worden.

Wel was het een prachtige ervaring en een aantal mooie samenwerkingen die ik niet had willen missen.

Auke Jan Wagenaar, namens Inventors Collective

..........................................................................................................................................................................................................................