Meerwaarde-Voor-U Innovaties

Het actief nadenken over een bestaand produkt. Hier is vaak de opdracht om een innovatief alternatief te bedenken op een productiestap of op het gehele produkt.


In de onderstaande links kunt u hier meer over lezen.